فایل شهر

فایل شهر

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید

جدیدترین محصولات فایلی

دانلود طرح راهبردی- ساختاری شهر هشتگرد

دانلود طرح راهبردی- ساختاری شهر هشتگرد

در این بخش مطالعات طرح راهبردی- ساختاری شهر هشتگرد در 4 جلد گزارش کامل به همراه نقشه‌های آن(13 شیت نقشه) با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. ...

15,000 تومان

دانلود طرح جامع شهر نهاوند

دانلود طرح جامع شهر نهاوند

در این بخش مطالعات طرح جامع شهر نهاوند در 6 جلد گزارش مطالعاتی کامل با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. ...

15,000 تومان

دانلود طرح جامع شهر نقده

دانلود طرح جامع شهر نقده

در این بخش مطالعات طرح جامع شهر نقده در 16 جلد گزارش کامل به همراه تمامی نقشه‌های آن با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. ...

16,000 تومان

دانلود طرح توسعه و عمران ناحیه یزد

دانلود طرح توسعه و عمران ناحیه یزد

در این بخش طرح توسعه و عمران ناحیه یزد در 6 جلد گزارش مطالعاتی کامل با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین گزارش‌ها آورده شده است.   عناوین گزارش‌ها: جلد اول: شناخت منطقه جلد دوم: شناخت ناحیه جلد سوم: شناخت ناحیه جلد چهارم: تجزیه و تحلیل و استنتاج ...

16,000 تومان

دانلود طرح جامع شهر مسجدسلیمان

دانلود طرح جامع شهر مسجدسلیمان

در این بخش طرح جامع شهر مسجدسلیمان در 5 جلد گزارش کامل مطالعاتی با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین گزارش‌ها آورده شده است.   فهرست عناوین گزارش‌ها: جلد اول: بررسی‌های منطقه‌ای و مطالعات حوزه نفوذ جلد دوم: مطالعات وضعیت موجود جلد سوم: ...

15,000 تومان

دانلود طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر مریوان

دانلود طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر مریوان

در این بخش مطالعات طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر مریوان در 6 جلد گزاش و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین گزارش‌ها آورده شده است.   فهرست عناوین گزارش‌ها: بررسی و شناخت شهر تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی‌ها خلاصه گزارش مرحله اول طرح ...

15,000 تومان

دانلود طرح جامع شهر لنگرود

دانلود طرح جامع شهر لنگرود

در این بخش مطالعات طرح جامع شهر لنگرود در 3 جلد گزارش با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین گزارش‌ها آورده شده است.   عناوین گزارش‌ها: مطالعات شناخت وضع موجود تجریه و تحلیل و ارائه پیشنهادات خلاصه گزارش ...

15,000 تومان

دانلود طرح جامع شهر لاهیجان

دانلود طرح جامع شهر لاهیجان

در این بخش مطالعات طرح جامع شهر لاهیجان در 5 جلد گزارش مطالعاتی کامل با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین گزارش‌ها آورده شده است.   فهرست عناوین گزارش‌ها: جلد اول: مطالعات منطقه و وضع موجود جلد دوم: مطالعات وضع موجود جلد سوم: تجزیه و تحلیل و ...

16,000 تومان

دانلود طرح تفصیلی شهر کنگاور

دانلود طرح تفصیلی شهر کنگاور

در این بخش مطالعات طرح تفصیلی شهر کنگاور در 4 جلد گزارش مطالعاتی کامل با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. ...

15,000 تومان

دانلود طرح جامع- تفصیلی شهر کشکسرای

دانلود طرح جامع- تفصیلی شهر کشکسرای

در این بخش مطالعات طرح جامع- تفصیلی شهر کشکسرای در 4 جلد گزارش با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین گزارش‌های مطالعاتی آورده شده است.   عناوین گزارش‌ها: بررسی و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن(مطالعات کالبدی) تعیین و بررسی حوزه خدمات گیر ...

12,000 تومان

دانلود طرح جامع شهر کرمانشاه

دانلود طرح جامع شهر کرمانشاه

در این بخش مطالعات طرح جامع شهر کرمانشاه که توسط مهندسین مشاور طرح و آمایش تدوین گردیده در 3 جلد و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین گزارش‌ها آورده شده است.   فهرست عناوین گزارش‌ها: مطالعات شناخت وضع موجود خلاصه گزارش ضوابط و مقررات ...

12,000 تومان

دانلود طرح جامع(راهبردی-ساختاری) شهر کرج

دانلود طرح جامع(راهبردی-ساختاری) شهر کرج

در این بخش مطالعات طرح جامع(راهبردی-ساختاری) شهر کرج در 3 جلد گزارش کامل و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین گزارش‌ها آورده شده است.   فهرست عناوین گزارش‌ها: گزارش طرح نهایی خلاصه گزارش ضوابط و مقررات ...

12,000 تومان

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما