بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید

جدیدترین محصولات فایلی

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه یک تهران

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه یک تهران

در اینجا شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه یک شهر تهران برای دانلود قرار داده شده است. این شیپ فایل دارای Attribute Table کامل می‌باشد. پیش نمایش نشان داده شده مربوط به همین فایل می‌باشد. ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS لیتولوژی استان زنجان

دانلود نقشه GIS لیتولوژی استان زنجان

در این بخش شیپ‌فایل GIS لیتولوژی استان زنجان برای دانلود قرار داده شده است. تصویر پیشنمایش مربوط به همین محصول می‌باشد. ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS لیتولوژی استان یزد

دانلود نقشه GIS لیتولوژی استان یزد

در این بخش شیپ‌فایل GIS لیتولوژی استان یزد برای دانلود قرار داده شده است. تصویر پیشنمایش مربوط به همین محصول می‌باشد. ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS لیتولوژی استان قزوین

دانلود نقشه GIS لیتولوژی استان قزوین

در این بخش شیپ‌فایل GIS لیتولوژی استان قزوین برای دانلود قرار داده شده است. تصویر پیشنمایش مربوط به همین محصول می‌باشد. ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS لیتولوژی استان هرمزگان

دانلود نقشه GIS لیتولوژی استان هرمزگان

در این بخش شیپ‌فایل GIS لیتولوژی استان هرمزگان برای دانلود قرار داده شده است. تصویر پیشنمایش مربوط به همین محصول می‌باشد. ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS لیتولوژی استان البرز

در این بخش شیپ‌فایل GIS لیتولوژی استان البرز برای دانلود قرار داده شده است. تصویر پیشنمایش مربوط به همین محصول می‌باشد. ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی ایران (دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی ایران (دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

در این بخش نقشه GIS داده‌های اقلیمی ایران که شامل 7 شیپ‌ فایل است، برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل لیست شیپ‌فایل های درون این مصول به همراه پاره‌ای از توضیحات آورده شده است. تصویر پیش‌نمایش مربوط به همین نقشه می‌باشد.       لیست شیپ فایل ها : بارش( ...

11,300 تومان

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان زنجان(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان زنجان(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

در این بخش نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان زنجان که شامل 7 شیپ‌ فایل است، برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل لیست شیپ‌فایل های درون این مصول به همراه پاره‌ای از توضیحات آورده شده است. تصویر پیش‌نمایش مربوط به همین نقشه می‌باشد.       لیست شیپ فایل ها ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان یزد(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان یزد(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

در این بخش نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان یزد که شامل 7 شیپ‌ فایل است، برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل لیست شیپ‌فایل های درون این مصول به همراه پاره‌ای از توضیحات آورده شده است. تصویر پیش‌نمایش مربوط به همین نقشه می‌باشد.       لیست شیپ فایل ها ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان آذربایجان غربی(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان آذربایجان غربی(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

در این بخش نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان آذربایجان غربی که شامل 7 شیپ‌ فایل است، برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل لیست شیپ‌فایل های درون این مصول به همراه پاره‌ای از توضیحات آورده شده است. تصویر پیش‌نمایش مربوط به همین نقشه می‌باشد.       لیست شیپ ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان تهران(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان تهران(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

در این بخش نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان تهران که شامل 7 شیپ‌ فایل است، برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل لیست شیپ‌فایل های درون این مصول به همراه پاره‌ای از توضیحات آورده شده است. تصویر پیش‌نمایش مربوط به همین نقشه می‌باشد.       لیست شیپ فایل ها ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان سیستان و بلوچستان(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان سیستان و بلوچستان(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

در این بخش نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان البرز که شامل 7 شیپ‌ فایل است، برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل لیست شیپ‌فایل های درون این مصول به همراه پاره‌ای از توضیحات آورده شده است. تصویر پیش‌نمایش مربوط به همین نقشه می‌باشد.       لیست شیپ فایل ها ...

9,100 تومان

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما