فایل شهر

فایل شهر

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

دانلود طرح توسعه و عمران(جامع) شهر شریف آباد

دانلود طرح توسعه و عمران(جامع) شهر شریف آباد

در این بخش طرح توسعه و عمران(جامع) شهر شریف آباد در سه جلد گزارش و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین این گزارش‌های مطالعاتی آورده شده است.   فهرست عناوین گزارش‌ها: گزارش مطالعات وضع موجود گزارش تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی گزارش ضوابط و ...

12,000 تومان

دانلود طرح جامع شهر اراک

دانلود طرح جامع شهر اراک

در این بخش مطالعات طرح جامع شهر اراک در 6 جلد گزارش با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین این گزارش‌ها آورده شده است.   فهرست عناوین گزارش‌ها: گزارش برداشت‌‌های وضع موجود(قسمت اول) گزارش برداشت‌‌های وضع موجود(قسمت دوم) گزارش تشریحی ...

15,000 تومان

دانلود طرح تفصیلی شهر زنجان

دانلود طرح تفصیلی شهر زنجان

در این بخش گزارش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری از مطالعات طرح تفصیلی شهر زنجان در166 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. ...

6,000 تومان

دانلود طرح جامع- تفصیلی شهر هیر

دانلود طرح جامع- تفصیلی شهر هیر

در این بخش گزارش اساس طرح جامع و ضوابط و مقررات از مطالعات طرح جامع- تفصیلی شهر هیر استان اردبیل در 116 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. ...

6,000 تومان

دانلود طرح جامع و تفصیلی شهر ایلخچی

دانلود طرح جامع و تفصیلی شهر ایلخچی

در این بخش گزارش طرح پیشنهادی از مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهر ایلخچی با فرمت PDF و در 144 صفحه دانلود قرار داده شده است. ...

8,000 تومان

دانلود طرح جامع- تفصیلی شهر اختیارآباد

دانلود طرح جامع- تفصیلی شهر اختیارآباد

در این بخش گزارش شناخت وضع موجود از مطالعات طرح جامع- تفصیلی شهر اختیارآباد در 143 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. ...

8,000 تومان

دانلود طرح جامع شهر اردبیل

دانلود طرح جامع شهر اردبیل

در این بخش مطالعات طرح جامع شهر اردبیل که توسط مهندسین مشاور توسعه و عمران(در پیش از انقلاب) و مهندسین مشاور زیستا(پس از انقلاب) صورت گرفته در 5 جلد گزارش و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. ...

12,000 تومان

دانلود طرح جامع شهر سمنان

دانلود طرح جامع شهر سمنان

در این بخش مطالعات طرح جامع شهر سمنان در 6 جلد گزارش با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین گزارش‌ها آورده شده است.   عناوین گزارش‌ها: مطالعات حوزه فراگیر مطالعات حوزه نفوذ بررسی و شناخت شهر خصوصیات کالبدی شهر تجزیه و تحلیل و پیشنهادات ضوابط و ...

15,000 تومان

دانلود طرح توسعه و عمران(جامع) شهر سروآباد

دانلود طرح توسعه و عمران(جامع) شهر سروآباد

در این بخش گزارش طرح توسعه و عمران(جامع) شهر سروآباد در 301 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. ...

10,000 تومان

دانلود طرح جامع- تفصیلی شهر بسطام

دانلود طرح جامع- تفصیلی شهر بسطام

در این بخش گزارش مطالعات طرح جامع- تفصیلی شهر بسطام در 203 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. ...

8,000 تومان

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما