بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید

جدیدترین محصولات فایلی

دانلود نقشه اتوکد منطقه 2 شهر تهران

دانلود نقشه اتوکد منطقه 2 شهر تهران

در این بخش نقشه اتوکد منطقه 2 شهر تهران برای دانلود قرار داده شده است. تصویر پیشنمایش مربوط به همین محصول می‌باشد.   ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS شبکه معابر + محدوده مناطق شهر تهران

دانلود نقشه GIS شبکه معابر + محدوده مناطق شهر تهران

در اینجا به طور استثنایی فایل GIS کامل شبکه معابر + محدوده مناطق شهر تهران برای دانلود قرار داده شده است. در این محصول سه شیپ فایل GIS : معابر شهری، بافر معابر و همچنین محدوده مناطق شهری تهران(مناطق بیست و دو گانه) با Attribute Table کامل برای دانلود قرار داده شده است. پیش‌نمایش نشاده ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS محدوده مناطق شهری تهران

دانلود نقشه GIS محدوده مناطق شهری تهران

در این بخش شیپ فایل GIS کامل محدوده مناطق شهری تهران(22 منطقه) با Attribute Table کامل برای دانلود قرار داده شده است. پیش‌نمایش نشان داده شده مربوط به همین فایل می‌باشد. ...

8,000 تومان

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 22 تهران

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 22 تهران

در اینجا شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه 22 شهر تهران برای دانلود قرار داده شده است. این شیپ فایل دارای Attribute Table کامل می‌باشد. پیش نمایش نشان داده شده مربوط به همین فایل می‌باشد. ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 21 تهران

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 21 تهران

در اینجا شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه 21 شهر تهران برای دانلود قرار داده شده است. این شیپ فایل دارای Attribute Table کامل می‌باشد. پیش نمایش نشان داده شده مربوط به همین فایل می‌باشد. ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 20 تهران

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 20 تهران

در اینجا شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه 20 شهر تهران برای دانلود قرار داده شده است. این شیپ فایل دارای Attribute Table کامل می‌باشد. پیش نمایش نشان داده شده مربوط به همین فایل می‌باشد. ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 19 تهران

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 19 تهران

در اینجا شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه 19 شهر تهران برای دانلود قرار داده شده است. این شیپ فایل دارای Attribute Table کامل می‌باشد. پیش نمایش نشان داده شده مربوط به همین فایل می‌باشد. ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 18 تهران

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 18 تهران

در اینجا شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه 18 شهر تهران برای دانلود قرار داده شده است. این شیپ فایل دارای Attribute Table کامل می‌باشد. پیش نمایش نشان داده شده مربوط به همین فایل می‌باشد. ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 17 تهران

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 17 تهران

در اینجا شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه 17 شهر تهران برای دانلود قرار داده شده است. این شیپ فایل دارای Attribute Table کامل می‌باشد. پیش نمایش نشان داده شده مربوط به همین فایل می‌باشد. ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 16 تهران

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 16 تهران

در اینجا شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه 16 شهر تهران برای دانلود قرار داده شده است. این شیپ فایل دارای Attribute Table کامل می‌باشد. پیش نمایش نشان داده شده مربوط به همین فایل می‌باشد. ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 15 تهران

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 15 تهران

در اینجا شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه 15 شهر تهران برای دانلود قرار داده شده است. این شیپ فایل دارای Attribute Table کامل می‌باشد. پیش نمایش نشان داده شده مربوط به همین فایل می‌باشد. ...

9,100 تومان

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 14 تهران

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 14 تهران

در اینجا شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه 14شهر تهران برای دانلود قرار داده شده است. این شیپ فایل دارای Attribute Table کامل می‌باشد. پیش نمایش نشان داده شده مربوط به همین فایل می‌باشد. ...

9,100 تومان

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما