فایل شهر

فایل شهر

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید

جدیدترین محصولات فایلی

دانلود پاورپوینت پل طبیعت تهران

دانلود پاورپوینت پل طبیعت تهران

در این بخش پاورپوینت پل طبیعت تهران در 12 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت زمین‌آمار(Geostatistics)

دانلود پاورپوینت زمین‌آمار(Geostatistics)

در این بخش پاورپوینت با موضوع و عنوان زمین‌آمار(Geostatistics) در 93 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,000 تومان

دانلود پاورپوینت زمین مرجع کردن تصاویر سنجش از دور

دانلود پاورپوینت زمین مرجع کردن تصاویر سنجش از دور

در این بخش پاورپوینت زمین مرجع کردن تصاویر سنجش از دور در محیط نرم افزارOrtho engine از بسته Pcigeomatica در 25 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,000 تومان

دانلود پاورپوینت هیدرولوژی مرتع(Range Hydrology)

دانلود پاورپوینت هیدرولوژی مرتع(Range Hydrology)

در این بخش پاورپوینت هیدرولوژی مرتع(Range Hydrology) در 272 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانی(GPS)

دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانی(GPS)

در این بخش پاورپوینت آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانی(GPS) در 47 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,000 تومان

دانلود پاورپوینت درونیابی در نرم‌افزار ArcGIS

دانلود پاورپوینت درونیابی در نرم‌افزار ArcGIS

در این بخش پاورپوینت درونیابی در نرم‌افزار ArcGIS در 55 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,000 تومان

دانلود پاورپوینت معرفی تجهیزات سیستم پیش‌بینی و هشدار سیل

دانلود پاورپوینت معرفی تجهیزات سیستم پیش‌بینی و هشدار سیل

در این بخش پاورپوینت معرفی تجهیزات سیستم پیش‌بینی و هشدار سیل در 44 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت برنامه اقدام پیشنهادی جهت مدیریت جامع حوزه آبخیز با مشارکت جوامع محلی(CBIWM)

دانلود پاورپوینت برنامه اقدام پیشنهادی جهت مدیریت جامع حوزه آبخیز با مشارکت جوامع محلی(CBIWM)

در این بخش پاورپوینت برنامه اقدام پیشنهادی جهت مدیریت جامع حوزه آبخیز با مشارکت جوامع محلی(CBIWM) در 29 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با اهداف و برنامه‌های پروژه بین المللی MENARID

دانلود پاورپوینت آشنایی با اهداف و برنامه‌های پروژه بین المللی MENARID

در این بخش پاورپوینت آشنایی با اهداف و برنامه‌های پروژه بین المللی MENARID در 61 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت اجرای درونیابی کریجینگ در محیط نرم‌افزار ArcGIS

دانلود پاورپوینت اجرای درونیابی کریجینگ در محیط نرم‌افزار ArcGIS

در این بخش پاورپوینت اجرای درونیابی کریجینگ در محیط نرم‌افزار ArcGIS در 22 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,000 تومان

دانلود پاورپوینت تهیه نقشه‌های کنتوری

دانلود پاورپوینت تهیه نقشه‌های کنتوری

در این بخش پاورپوینت تهیه نقشه‌های کنتوری در 31 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,000 تومان

دانلود پاورپوینت اگروفارستری راهی به سوی توسعه پایدار

دانلود پاورپوینت اگروفارستری راهی به سوی توسعه پایدار

در این بخش پاورپوینت اگروفارستری راهی به سوی توسعه پایدار در 26 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما